Huisartsen die wel de ondersteuning willen van een Verpleegkundig Specialist, maar deze niet zelf in dienst willen nemen kunnen bij Rijnmond Dokters terecht. Een Verpleegkundig Specialist (VS) kan zelfstandig het spreekuur voor patiënten draaien en diverse taken vervullen in de huisartsenpraktijk. 

 

Omdat wij een vakgerichte opleiding hebben gevolgd, kunnen wij bepaalde taken van de huisarts overnemen. Zo krijgt de huisarts ‘meer lucht’.

Anita Krans & Hanny den Hertog, Verpleegkundig Specialisten

Takenpakket van een VS

 • Diagnosticeert en behandelt patiënten met een specifiek omschreven groep van klachten die veel voorkomen, zoals klachten aan keel, neus, oor, bewegingsapparaat of huid.
 • Borgt dat alle bij de huisarts ingeschreven ouderen van 75 jaar en ouder in beeld en de medisch kwetsbare ouderen in zorg zijn.
 • Checkt en borgt continuïteit van transferzorg bij kwetsbare ouderen uitgaande van adequate transferactiviteiten vanuit het ziekenhuis.
 • Bespreekt de advance care planning met de patiënt (en diens naasten).
 • Coacht overige medewerkers binnen de praktijk bij het leveren van goede ouderenzorg.

Bevoegdheden

Een VS werkt zelfstandig naast een huisarts en mag op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) voorbehouden handelingen uitvoeren, zoals het voorschrijven van UR-geneesmiddelen.

De VS mag zelfstandig een behandelrelatie aangaan met de patiënt en verrichtingen declareren. De combinatie van verpleegkundige en medische zorg (care & cure) maakt de VS tot een waardevolle en efficiënte zorgverlener.

We werken conform de NHG-standaarden.

De VS diagnosticeert en behandelt laag complexe gezondheidsklachten, zoals:

 • KNO-klachten (keelpijn, rhinitis, otitis media, sinusitis, slechthorendheid)
 • Hoesten, dyspnoe (LWI, astma, COPD)
 • Trauma's bewegingsapparaat
 • Niet traumatische klachten van lage rug, knie, heup, enkel en voet (aspecifieke lage rugpijn, artritis, osteoporose, bursitis, artrose)
 • Huid (eczeem, bacteriële infecties, mycosen, acne, ulcus cruris, decubitus)

 

Verschil POH versus Verpleegkundig Specialist

Om u een beeld te geven wanneer u een Verpleegkundig Specialist (VS) in dienst zou kunnen nemen in plaats van een POH, geven we hier globaal de verschillen weer:

 

VS POH
Diagnose Na diagnose
Beleid (medisch en verpleegkundig) Controle beleid
(Acute) laag complexe gezondheidsklachten Chronische ziekten (DM, Astma, CVRM)
Master Hbo
Vermindering werklast huisarts Aanvullende zorg huisarts

 

 

Vergoeding

De huisarts kan op een aantal manieren een vergoeding ontvangen voor de inzet van een VS. Dit betreft met name:

 • een vergoeding voor consulten en visites;
 • vergoedingen uit declaratie van verrichtingen.

Informatie of contact

Wilt u meer informatie of contact opnemen? Stuur dan een mail aan [email protected].