Bij chronische aandoeningen zijn regelmatige controles bij patiënten belangrijk om complicaties te voorkomen. Vaak worden deze controles door een praktijkondersteuner gedaan. Daarnaast geeft een POH-S ook voorlichting aan patiënten over een ziekte en hoe hier mee om kan worden omgegaan.

 

De functie POH Somatiek wordt alleen ingevuld door BIG-geregistreerde verpleegkundigen. Rijnmond Dokters screent haar POH's op opleidingsniveau en werkervaring. 

Hierbij kan een POH-S ondersteuning bieden

 • Uitvoeren van regelmatige controles bij patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes, CVRM en astma/COPD
 • Patiënten voorlichting geven over hun aandoening
 • Patiënten begeleiden bij het medicijngebruik
 • Patiënten coachen bij veranderingen in de leefstijl
 • Het begeleiden van kwetsbare ouderen
 • Overleg met andere zorgprofessionals in de buurt
 • Snel doorverwijzen door kennis sociale kaart

Goed om te weten

 • In de meeste gevallen is er niet direct een POH-S beschikbaar. Na uw aanvraag gaan wij voor u op zoek naar een geschikte kandidaat.
 • Rijnmond Dokters werft geen praktijkondersteuners van andere praktijken. Daarom gaat het in principe om een kandidaat met een passende zorgachtergrond, maar die wel nog de éénjarige opleiding tot POH moet volgen.
 • Tijdens het volgen van de opleiding kan de POH-S wel al bij u in de praktijk aan de slag. Eerst met het zorgpad CVRM, hierna volgen DM en later ook astma/COPD.

Hoe gaat het in z'n werk?

 • Aannemen

  Rijnmond Dokters neemt voor u een BIG geregistreerde verpleegkundige aan
 • Opleiding

  De verpleegkundige start met de éénjarige opleiding tot POH-S
 • Inwerktraject

  De POH begint tegelijkertijd aan het inwerktraject van twee maanden bij een ervaren POH van Rijnmond Dokters.
 • CVRM

  Na het inwerktraject kan de POH met het zorgpad CVRM beginnen. Dit wordt als eerste tijdens de opleiding behandeld.
 • Diabetes

  Hierna volgt ook het zorgpad diabetes.
 • Astma/COPD

  Tot slot komt het onderwerp astma/COPD aan bod tijdens de opleiding, waardoor de POH ook voor dit soort patiënten inzetbaar is.
 • Afgestudeerd!

  Na een jaar heeft u voor langere tijd een goed opgeleide POH-S in uw praktijk werken.

 

Voorwaarden

Aan het inhuren van een POH-S via Rijnmond Dokters zijn voorwaarden verbonden. Let op de volgende punten. 

 • De huisarts is en blijft te allen tijde eindverantwoordelijk binnen de praktijk. 
 • Het inzetten van een Rijnmond Dokters POH is alleen mogelijk wanneer aan een ketenzorgprogramma wordt deelgenomen.
 • Werkgeverslasten- en taken liggen bij Rijnmond Dokters. 
 • De POH Somatiek wordt primair ingezet voor het bieden van zorg aan chronisch zieken. 
 • De uren die de POH per week wordt ingezet, zijn conform de richtlijnen van de zorgverzekeraar en worden contractueel vastgelegd. Hoewel de POH op urenbasis wordt gedetacheerd, dient de inzet wel in lijn te zijn met het aantal uur dat contractueel is vastgelegd. 
 • De overeenkomst heeft een opzegtermijn van een maand.

Kosten

De Rijnmond Dokters POH wordt gecontracteerd volgens een vooraf vastgesteld aantal uren per week. Facturering vindt plaats op basis van een urencalculatie achteraf. Het contractueel vastgestelde aantal uren is leidend.

 • De kosten voor de inzet van een POH-S vindt u terug in het aanvraagformulier.
 • Bij vakantie, ziekte en verlof worden geen kosten in rekening gebracht.

Meer informatie over de inzet van een Rijnmond Dokters POH kunt u opvragen door een mail te sturen aan [email protected].

Financiering

Als de huisarts deelneemt aan één van de zorgprogramma's dan verloopt de financiering gedeeltelijk via de Module POH Somatiek en via de zorggroep. Consulten mogen NIET worden gedeclareerd.

Verandering financieringsstructuur POH-S module

Vanaf 1 januari 2022 is de wijze waarop de POH-S door Zilveren Kruis wordt gefinancierd aangepast. Lees hier alles over de wijzigingen. Om de POH S-module juist in te vullen, heeft u de gegevens nodig van een aantal producten door ons worden aangeboden. Voor een aanvullende toelichting over de POH-S module verwijzen we u naar de site van Zilveren Kruis

 

 

 

Meer informatie?

Bent u op zoek naar een POH Somatiek in uw praktijk? Of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via [email protected] om de mogelijkheden te bespreken.