Het Multidisciplinair Overleg (MDO) richt zich op het bevorderen van samenwerking tussen huisartsen en andere samenwerkingspartners uit verschillende domeinen. Het doel is om de kwaliteit van zorg voor patiënten te verbeteren en netwerkvorming te bevorderen.

Zorgprofessionals leren optimaal gebruik te maken van elkaars expertise, kwaliteiten en capaciteiten. Tevens maakt het MDO inzichtelijk welke professionals betrokken zijn om de onderlinge samenwerking te versterken.  

Wilt u vanuit de praktijk een MDO opzetten of loopt er al een MDO bij u op de praktijk? Sinds dit jaar kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding via de MDO-module van Rijnmond Dokters.

Voorwaarden voor de MDO ondersteuning

  • Frequentie Het MDO wordt minimaal vier keer per jaar gehouden.
  • Diversiteit Er zijn minimaal drie verschillende disciplines vertegenwoordigd tijdens het MDO. Welke dit zijn mag zelf worden ingericht.
  • Keuze van thema's Het MDO wordt vier keer gehouden rondom eenzelfde thema. Denk aan jeugd & kwetsbare gezinnen, GGZ, ouderenzorg, palliatieve zorg thuis, of een zelf gekozen thema.
  • Invulling Het overleg is patiëntgebonden en er wordt casuïstiek besproken. De invulling is vrij qua vorm en kan zowel online, fysiek, als hybride plaatsvinden.
  • Declaratie De declaratie voor de huisartsenpraktijk verloopt via Rijnmond Dokters. Per praktijk komt maximaal één thema in aanmerking voor financiering, met bovenstaande voorwaarden in acht genomen.

Werkwijze

Elke praktijk heeft de vrijheid om het thema te kiezen voor het MDO.  Om u hierbij te helpen heeft Rijnmond Dokters enkele thema's alvast voor u uitgewerkt. De wijkcoördinatoren kunnen u faciliteren bij de eerste opzet van het MDO. Daarna is het aan de praktijk om het zelf te doen. 

Aanmelden

Wilt u uw MDO aanmelden of een nieuw MDO starten? Vul dan het aanmeldformulier in.

Contact

Heeft u vragen of wilt u contact opnemen? Stuur dan een mail aan [email protected].

.