Een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op gedragsverandering, waardoor mensen een gezonde leefstijl kunnen bereiken én behouden. 

Wat is een GLI?

Binnen een GLI ontvangt een patiënt advies en begeleiding gericht op gezonde voeding, gezonde gewoontes en gezond bewegen. De interventie duurt 2 jaar en bestaat zowel uit groepsbijeenkomsten als uit individuele contacten. Het aantal groepsbijeenkomsten kan per programma verschillen, maar is gemiddeld 12 keer. De GLI wordt bekostigd vanuit de basisverzekering en belast het eigen risico van de patiënt niet.

Voor wie is de GLI?

GLI is gericht op volwassenen vanaf 18 jaar die een matig of sterk verhoogd gezondheidsrisico hebben dat samenhangt met gewicht. Dit zijn: 

  • Volwassenen met overgewicht (BMI ≥ 25kg/m2) en minimaal 1 extra risicofactor 
  • Volwassenen met obesitas (BMI ≥ 30kg/m2), al dan niet met 1 of meerdere risicofactoren 

Bij een extra risicofactor gaat het om de aanwezigheid van risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ), diabetes mellitus type 2 of de aanwezigheid van slaapapneu of artrose. 

Rijnmond Dokters heeft een contract met meerdere GLI aanbieders, waardoor dit in elke Rotterdamse wijk wordt aangeboden.

GLI-interventies

Rijnmond Dokters biedt drie GLI-interventies aan. Gebruik dit schema om de juiste interventie te bepalen.

Vergoeding

Huisartsen ontvangen geen additionele vergoeding voor de verwijzing. Zorgprofessionals die GLI aanbieden, ontvangen een vergoeding volgens het contract met de zorgverzekeraar.

Verwijzen

Patiënten worden voor een GLI geselecteerd op basis van de inclusiecriteria en de getoonde motivatie. De geselecteerde patiënten kunnen worden doorverwijzen via de verwijsmodule in VIPLive. Klik hier voor een handleiding.

GLI aanbieden

Zorgprofessionals die een GLI willen aanbieden, kunnen zich aanmelden via [email protected].  Alle leefstijlcoaches zijn geregistreerd in het beroepsregister voor Leefstijlcoaches van het BLCN. Voor alle interventies geldt dat de GLI-aanbieder minimaal de startscholing voor deze interventie gevolgd heeft.

Veelgestelde vragen

1Hoeveel inzet wordt er van u als huisarts verwacht bij het aanbieden van de GLI?
Als huisarts bent u vooral betrokken bij de GLI tijdens het voortraject, namelijk de doorverwijzing. Patiënten die bij u op consult komen en die geschikt en voldoende gemotiveerd lijken voor de GLI kunt u via VIPLive doorverwijzen. De leefstijlcoach van de desbetreffende interventie plant vervolgens een intakegesprek in met uw patiënt. Deze terugkoppeling komt weer bij u terecht in VIPLive. Een huisarts dient zelf actie te ondernemen indien hij een terugkoppeling in zijn HIS wil ontvangen.
2Waarom kan ik niet een papieren verwijzing afgeven of via Zorgdomein verwijzen?
Omdat het gecontracteerd is aan de zorggroep en de GLI-aanbieder niet zelf kan declareren, dient de verwijzing via VIPLive plaats te vinden.
3Op welke tijdsmomenten vindt er terugkoppeling plaats?
Na intake – tussentijds staken – einde traject en bij bijzonderheden. Alle terugkoppelingen worden via VIPLive gecommuniceerd.
4Kan Rijnmond Dokters mij als GLI-aanbieder ondersteunen in het opbouwen van het vangnet sociale domein?
Rijnmond Dokters werkt met wijkcoördinatoren. Zij hebben voor elke wijk zicht op het beweeg- en het sociale domein.

Voor de koppeling naar het beweegdomein kunnen GLI-aanbieders per wijk gebruik maken van: beweegcoach.nl, Sport Support, Sport Mee of Sportbedrijf Rotterdam.
5Kan er een code in het HIS worden gemaakt, zodat je kan zien of een patiënt is verwezen naar de GLI?
Er is een LAB CODE 3927 (deelname Gecombineerde Leefstijl Interventie), zodat in het HIS genoteerd kan worden of een patiënt is verwezen naar de GLI.
6Is de huisarts eindverantwoordelijk voor de deelname GLI?
Nee, het aanbieden van de GLI valt onder de verantwoordelijkheid van de GLI-aanbieder.

Contact

Heeft u vragen over de GLI? Dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of telefonisch contact met ons opnemen via (010) 750 15 00.