Het zorgprogramma CVRM (Cardiovasculair Risico Management) heeft tot doel om bestaande hart- en vaatziekten te stabiliseren en erger te voorkomen. Ook richt het zich op de preventie van hart- en vaatziekten bij personen met een verhoogd risico hierop. Daarnaast is er binnen dit zorgprogramma aandacht voor preventieve zorg, zoals leefstijl.  

Instroommomenten

U kunt 4 x keer per jaar instromen in dit programma:
 • 1 januari
 • 1 april
 • 1 juli
 • 1 oktober

Declaratieverrichtingen

Declarabele verrichtingen

De volgende verrichtingen kunnen door huisarts als M&I-module apart worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar:


 • ECG
 • Doppler onderzoek
 • 24-uurs bloeddrukmeting/30 minuten meting/geprotocolleerde thuismeting
Niet-declarabele verrichtingen

De volgende verrichtingen kunnen door huisarts in ieder geval niet apart worden gedeclareerd bij Rijnmond Dokters noch bij de zorgverzekeraar:


 • CVRM gerelateerd consult huisarts
 • Consult POH
 • Voedingsadvies
 • Ondersteuning zelfmanagement
 • Stoppen met roken
 •  

Verwijzen naar een diëtist

Een patiënt kan naar een diëtist worden verwezen als de diëtist een contract heeft met Rijnmond Dokters. Een consult heeft geen invloed op het eigen risico van de patiënt. Onder het integraal tarief valt drie uur diëtiek. 

Gebruik VIPLive om te verwijzen. De handleidingen van VIPLive vindt u hier.

Ondersteunende video's

Deze video's kunt u gebruiken ter ondersteuning van uw uitleg aan de patiënt in uw huisartsenpraktijk.

Indicatoren CVRM

HVZ

 • % HVZ / Zeer hoog risico patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie de bloeddruk is bepaald in meetperiode 95%.
 • % HVZ / Zeer hoog risico patiënten heel jaar in zorgprogramma jonger dan 70 jaar en een systolische bloeddruk bepaling in de afgelopen 12 maanden met een adequaat gereguleerde bloeddruk (praktijk, thuis, 24-uur, 30 minuten 20% (normfocus).
 • Percentage HVZ / Zeer hoog risico patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd 95%.
 • Percentage HVZ / Zeer hoog risico patiënten heel jaar in zorgprogramma dat rookt 15%.

VVR

 • Percentage VVR / Hoog risico patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie de bloeddruk is bepaald in meetperiode 95%.
 • Percentage VVR / Hoog risico patiënten heel jaar in zorgprogramma jonger dan 70 jaar en een systolische bloeddruk bepaling in de afgelopen 12 maanden met een adequaat gereguleerde bloeddruk (praktijk, thuis, 24-uur, 30 minuten) 1 (FOCUS) 20. (normfocus)
 • Percentage VVR / Hoog risico patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd 95%.
 • Percentage VVR / Hoog risico patiënten heel jaar in zorgprogramma dat rookt 15%.

Protocollen en documenten

Titel
Gemiddelde bloeddruk thuismetingen
CVRM 17 januari 2023
Uitnodiging CVRM voor patienten
CVRM 25 mei 2022
Werkafspraken CVRM HA-POH-DA RD
CVRM 8 december 2022
Stappenplan praktische beschrijving start CVRM zorgprogramma
CVRM 23 mei 2022
Protocol thuismeting RD
CVRM 8 december 2022
Patientenuitleg thuisbloeddrukmeting RD
CVRM 23 mei 2022
Stappenplan thuismeting bloeddruk
CVRM 23 mei 2022
CVRM RD praktische tips om te starten met CVRM
CVRM 8 december 2022
Handleiding thuismetingen RD
CVRM 23 mei 2022
CVRM inclusie en exclusiecriteria RD
CVRM 8 december 2022

  Contact

  Heeft u vragen over het zorgprogramma CVRM, wilt u meer informatie over de kwaliteitsgroep of wilt u zich aansluiten bij dit zorgprogramma? Stuur dan een mail aan [email protected].