Er zijn steeds meer patiënten die kampen met chronische aandoeningen. Om deze patiënten optimaal te behandelen zijn regelmatige controles belangrijk. Vaak doet een praktijkondersteuner (POH) dit. Een POH geeft ook uitgebreide voorlichting aan patiënten over een ziekte en deelt praktische adviezen om zo goed mogelijk met de aandoening om te kunnen gaan. Als lid van Rijnmond Dokters kunt u bij beschikbaarheid extra handen in de praktijk inschakelen met een POH Somatiek, POH GGZ en een POH GGZ Jeugd en Gezin. U benut alle voordelen van een praktijkondersteuner, zonder een vast dienstverband aan te hoeven gaan.

De voordelen van een POH van Rijnmond Dokters

 • Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de inzet en uren van de POH. Bij ziekte en verlof van de POH zijn er geen kosten voor de huisarts.
 • Rijnmond Dokters voert de tijdrovende sollicitatieprocedures uit en legt alleen geschikte kandidaten aan de huisarts voor.
 • De POH's worden goed opgeleid. Het scholingsprogramma wordt in afstemming met de POH's opgesteld.
 • Goede begeleiding door middel van regulier werkoverleg en intervisie.

De gedetacheerde POH werkt voor de huisarts, maar de werkgeverslasten liggen bij Rijnmond Dokters.

Goed om te weten

 • In de meeste gevallen is er niet direct een POH beschikbaar. Na uw aanvraag gaan wij voor u op zoek naar een geschikte kandidaat.
 • Rijnmond Dokters werft geen praktijkondersteuners van andere praktijken. Daarom gaat het in principe om een kandidaat met een passende zorgachtergrond, maar die wel nog de éénjarige opleiding tot POH moet volgen.
 • Tijdens het volgen van de opleiding kan de kandidaat wel al bij u in de praktijk aan de slag. In het geval van een POH Somatiek kan er worden gestart met het zorgpad CVRM, hierna volgen DM en later ook astma/COPD.

Zo gaat het in z'n werk

 • Stap 1: Aanvraag

  U vraagt een POH aan via ons aanvraagformulier
 • Stap 2: Wachtlijst

  U wordt op de wachtlijst geplaatst terwijl wij voor u op zoek gaan naar een geschikte kandidaat.
 • Stap 3: Kennismaken

  Als er een kandidaat is gevonden, wordt er een kennismakingsgesprek ingepland om te kijken of het klikt.
 • Stap 4: Opleiding

  De POH start bij u in de praktijk en volgt de éénjarige opleiding tot POH.
 • Stap 5: Gediplomeerd

  Na een jaar heeft u voor lange termijn een hoogwaardige praktijkondersteuner werkzaam in uw praktijk.

Inzetbaarheid

De POH’s zijn minimaal een dagdeel per week inzetbaar. Rijnmond Dokters screent haar POH’s op opleidingsniveau en werkervaring. De functie POH Somatiek wordt alleen ingevuld door BIG-geregistreerde verpleegkundigen. Zo biedt Rijnmond Dokters een combinatie van flexibiliteit en kwaliteit.

Snel een POH nodig?

Wij wijzen u graag op de website werkenindehuisartsenpraktijk.nl waar u een vacature op kunt plaatsen.

Wij bieden de volgende POH's aan

POH Somatiek

Controles bij chronische aandoeningen

POH GGZ

Zorg en begeleiding bij psychische klachten

POH Jeugd en Gezin

Voor psychosociale casuïstiek bij jeugdigen

Verpleegkundig
Specialist

Zelfstandig spreekuren draaien

POH S

1POH Somatiek
Bij chronische aandoeningen is het belangrijk dat er regelmatige controles plaatsvinden om patiënten goed te behandelen en complicaties te voorkomen. Vaak worden deze controles door een praktijkondersteuner gedaan. Een POH geeft ook voorlichting aan patiënten over een ziekte of hier mee kan worden omgegaan. De functie POH Somatiek wordt alleen ingevuld door BIG-geregistreerde verpleegkundigen.
2Voorwaarden
Aan het inhuren van een POH S via Rijnmond Dokters zijn voorwaarden verbonden. Let op de volgende punten. De huisarts is en blijft te allen tijde eindverantwoordelijk binnen de praktijk. Het inzetten van een POH is alleen mogelijk wanneer aan een ketenzorgprogramma wordt deelgenomen. Werkgeverslasten- en taken liggen bij Rijnmond Dokters. De POH Somatiek wordt primair ingezet voor het bieden van zorg aan chronisch zieken. De uren die de POH per week wordt ingezet, zijn conform de richtlijnen van de zorgverzekeraar en worden contractueel vastgelegd. Hoewel de POH op urenbasis wordt gedetacheerd, dient de inzet wel in lijn te zijn met het aantal uur dat contractueel is vastgelegd. De overeenkomst heeft een opzegtermijn van een maand.
3Kosten
De POH wordt gecontracteerd volgens een vooraf vastgesteld aantal uren per week. Facturering vindt plaats op basis van een urencalculatie achteraf. Het contractueel vastgestelde aantal uren is leidend. De kosten voor de inzet van een POH Somatiek bedragen € 207,- per dagdeel. Bij vakantie, ziekte en verlof worden geen kosten in rekening gebracht. Meer informatie over de inzet van een POH kunt u opvragen door een mail te sturen aan, [email protected].
4Financiering
Neemt de huisarts deel aan ketenzorg? Dan verloopt de financiering gedeeltelijk via de Module POH Somatiek en gedeeltelijk via de zorggroep. Consulten mogen NIET worden gedeclareerd.

POH GGZ

1POH GGZ inclusief eHealth, screening en consultatie
Rijnmond Dokters biedt uw praktijk een totaalpakket aan voor de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische klachten. Dit pakket kunnen we aanbieden door een samenwerking met Calculus en Karify. Met dit pakket voldoet u als huisarts in één keer aan de inkoopvoorwaarden voor het opslagtarief POH GGZ, eHealth en consultatie. Dit totaalpakket omvat: Een praktijkondersteuner GGZ van IZER vanaf 4 uur per week; Het zorgpad GGZ in VIPLive: Online screening met de 4DKL Consultatie van kaderarts GGZ of lokale psychiater/psycholoog GGZ dashboard. Toegang tot het e-Healthplatform van Karify: Ruim aanbod in behandelmodules, online zelfhulp en een toolbox met korte modules. Veilig communiceren via de Karify berichtenapp die volledig geïntegreerd is met het eHealth platform. Beschikbaar op alle devices. Beeldbellen is mogelijk en is ook volledig geïntegreerd in het platform. Voordelen U voldoet in één keer aan de inkoopvoorwaarden voor het opslagtarief POH GGZ, eHealth en consultatie. Uw POH GGZ is getraind in het technisch gebruik en de optimale inzet van het pakket in de praktijk. eHealth is inzetbaar voor een onbeperkt aantal cliënten. Het is laagdrempelig en eenvoudig in gebruik. Er geldt een alles-in-een tarief: geen losse contracten meer. Er zijn geen kosten voor de patiënt. Mogelijkheid tot consultatie bij lokale GGZ-partners. De werkwijze van consultaties is vergelijkbaar met de werkwijze van het regionaal meekijkconsult. .
2Voorwaarden
De huisarts is en blijft te allen tijde eindverantwoordelijk binnen de praktijk. Werkgeverslasten- en taken liggen bij IZER. De uren die de POH per week wordt ingezet zijn conform de richtlijnen van de zorgverzekeraar en worden contractueel vastgelegd. Hoewel de POH op urenbasis wordt gedetacheerd, dient de inzet wel in lijn te zijn met het aantal uur dat contractueel is vastgelegd. De overeenkomst is per maand opzegbaar.
3Kosten
De Rijnmond Dokters POH wordt gecontracteerd volgens een vooraf vastgesteld aantal uren per week. Facturering vindt plaats op basis van een urencalculatie achteraf. Het contractueel vastgestelde aantal uren is leidend. - Alle diensten vallen onder het uurtarief van de POH GGZ, per dagdeel is het tarief € 217,35 (minimale afname van 4 uur per week). - Bij vakantie, ziekte en verlof worden geen kosten in rekening gebracht. Meer informatie over de inzet van een POH kunt u opvragen bij [email protected].
4Financiering
De financiering van de POH GGZ verloopt via de Module POH GGZ, aangevuld door inkomsten uit consulten.

POH Jeugd en Gezin

1POH Jeugd en Gezin
Op zoek naar psychische ondersteuning op het gebied van jeugd en gezin? Een praktijkondersteuner GGZ Jeugd & Gezin (POH-GGZ Jeugd & Gezin) ondersteunt de huisarts in de praktijk op het gebied van psychosociale casuïstiek van jeugdigen en hun gezinnen. Voor patiënten is het voordeel dat er vanuit de huisartspraktijk snel aandacht en begeleiding geboden wordt. Onnodige verwijzingen naar de 2de lijn (gespecialiseerde jeugdhulp/j-ggz) wordt hierdoor voorkomen. Een tweede doel van de inzet van een praktijkondersteuner is de samenwerking tussen: huisarts, wijkteam, JGZ én gerichtere verwijzing naar de specialistische jeugdhulp (in het bijzonder J-GGZ) te bevorderen.
2Voordelen
Voordelen van een POH-GGZ Jeugd en Gezin in uw praktijk: Patiënten worden snel geholpen. Voorkomen van onnodige verwijzingen naar de 2e lijn. Bevordert de samenwerking tussen huisarts, wijkteam en JGZ. Gerichtere verwijzing naar specialistische jeugdhulp indien nodig.
3Kosten
De POH Jeugd & Gezin wordt gecontracteerd volgens een vooraf vastgesteld aantal uren per week. Facturering vindt plaats op basis van een urencalculatie achteraf. Het contractueel vastgestelde aantal uren is leidend. - Alle diensten vallen onder het uurtarief van de POH Jeugd & Gezin, per dagdeel is het tarief € 217,35 (minimale afname van 4 uur per week). - Bij vakantie, ziekte en verlof worden geen kosten in rekening gebracht.

Verpleegkundig specialist

1VS
Een Verpleegkundig Specialist (VS) kan zelfstandig spreekuur voor patiënten draaien en diverse taken vervullen in de huisartsenpraktijk. Hieronder een aantal voorbeelden van de taken die een VS kan uitvoeren. - Diagnosticeert en behandelt patiënten met een specifiek omschreven groep van klachten die veel voorkomen, zoals klachten aan keel, neus, oor, bewegingsapparaat of huid. - Borgt dat alle bij de huisarts ingeschreven ouderen van 75 jaar en ouder in beeld en de medisch kwetsbare ouderen in zorg zijn. - Checkt en borgt continuïteit van transferzorg bij kwetsbare ouderen uitgaande van adequate transferactiviteiten vanuit het ziekenhuis. - Bespreekt de advance care planning met de patiënt (en diens naasten). - Coacht overige medewerkers binnen de praktijk bij het leveren van goede ouderenzorg.
2Voordelen
De werkgeverslasten liggen bij Rijnmond Dokteres. U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren. Bij ziekte of verlof zijn er geen kosten. Rijnmond Dokters voert de tijdrovende sollicitatieprocedures uit en legt alleen geschikte Cv's aan de huisarts voor. Rijnmond Dokters zorgt voor de scholing.
3Bevoegdheden
Een VS werkt zelfstandig naast een huisarts en mag op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) voorbehouden handelingen uitvoeren, zoals het voorschrijven van UR-geneesmiddelen. De VS mag zelfstandig een behandelrelatie aangaan met de patiënt en verrichtingen declareren. De combinatie van verpleegkundige en medische zorg (care & cure) maakt de VS tot een waardevolle en efficiënte zorgverlener.
4Spreekuur
De VS diagnosticeert en behandelt laag complexe gezondheidsklachten, zoals: KNO-klachten (keelpijn, rhinitis, otitis media, sinusitis, slechthorendheid) Hoesten, dyspnoe (LWI, astma, COPD) Trauma’s bewegingsapparaat Niet traumatische klachten van lage rug, knie, heup, enkel en voet (aspecifieke lage rugpijn, artritis, osteoporose, bursitis, artrose) Huid (eczeem, bacteriële infecties, mycosen, acne, ulcus cruris, decubitus) We werken conform de NHG-standaarden.
5Voorwaarden
De huisarts is en blijft te allen tijde eindverantwoordelijk binnen de praktijk. Werkgeverslasten- en taken liggen bij IZER. De uren die de POH per week wordt ingezet zijn conform de richtlijnen van de zorgverzekeraar en worden contractueel vastgelegd. Hoewel de POH op urenbasis wordt gedetacheerd, dient de inzet wel in lijn te zijn met het aantal uur dat contractueel is vastgelegd. De overeenkomst is per maand opzegbaar.
6Vergoeding
De huisarts kan op een aantal manieren een vergoeding ontvangen voor de inzet van een VS. De vergoeding betreft hier met name: vergoeding voor consulten en visites; vergoedingen uit declaratie van verrichtingen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het detacheren van praktijkondersteuners? Stuur dan een mail aan [email protected].