Uw patiënt kan tegenwoordig gebruik maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dit is een online omgeving die een patiënt zelf kiest, om zo de medische gegevens van meerdere zorgverleners op één plek te verzamelen, beheren en te delen. Het kan voorkomen dat uw patiënten hun medisch dossier inzien via een PGO en daar vragen over hebben of met hun PGO bij u in de praktijk komen.

Hoe kan een patiënt bij het dossier?

Gedurende het OPEN traject is elke praktijk op de ZorgAanbiedersLijst (ZAL) terecht gekomen. Dit is een ‘bibliotheek’ die aangeeft bij welke praktijken het mogelijk is om inzicht te krijgen in het medische dossier middels een PGO. Alleen bij praktijken die op de ZAL staan, kan een patiënt zijn dossier inzien in een PGO.  

Deelname aan de ZAL was een eis van het OPEN traject. Indien de praktijk echter een wijziging doormaakt, valt de praktijk van de ZAL af. Een nieuwe naam, nieuwe AGB of een nieuw HIS zorgt er direct voor dat u niet meer op de ZAL te vinden bent.

Wat wordt er van u verwacht?

Wat kan de patiënt met een PGO?

  • Een PGO biedt de patiënt, in tegenstelling tot een portaal, de mogelijkheid om informatie uit meerdere bronnen (dus van meerdere zorgverleners) te verzamelen, te beheren en te delen.
  • De keuze voor het gebruik van een PGO ligt bij de patiënten, terwijl dit in het geval van een portaal door de huisarts wordt aangeboden.
  • De digitale dienstverlening via de PGO bereikt nog niet het niveau van een portaal. Er kan via de PGO nog geen afspraak worden gemaakt.
  • Na invoering van de online inzage (1 juli 2020), zijn de E- en P-regels van het consult in de PGO zichtbaar. Persoonlijke werkaantekeningen van de arts zijn echter niet te zien.
  • Ook correspondentie tussen de huisarts en andere zorgverleners is beschikbaar. Dit gaat om correspondentie van na 1 juli 2020 en voor zover deze in het HIS is vastgelegd. Denk aan brieven van medisch specialisten, radiologieberichten, verwijsbrieven.

Vergoeding van kosten

Gedurende het OPEN project heeft u mogelijk kosten gemaakt om op de ZAL te staan. Deze kosten worden vergoed, de manier waarop is nog niet helemaal duidelijk. Wel is het geld al gereserveerd en is het zeker dat deze middelen naar de praktijk toe komen. Het laatste nieuws hierover leest u hier.

Structurele vergoeding

Digitalisering draagt positief bij aan een goede service en bereikbaarheid van de praktijk. Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ erkennen dit en hebben de prestatie ‘Service en Bereikbaarheid’ opgenomen in het inkoopbeleid. De prestatie bestaat uit een aantal tarieven voor service- en bereikbaarheidsmodules die door huisartsen zijn aan te vragen. 

 

Communicatiemiddelen

Het is de bedoeling dat elke praktijk informatie beschikbaar stelt over PGO's op hun website. Ga naar de communicatietoolkit voor geschikt communicatiemateriaal. Hier vindt u ook communicatiemiddelen zoals 'Bij ons kun je je PGO gebruiken'.

Wij adviseren om de volgende informatie met uw patiënten te delen:

Bij praktische vragen over het gebruik van uw computer, telefoon of tablet (bijvoorbeeld over het installeren van een PGO, het gebruik van DigiD of over het inloggen): Bel de DigiHulplijn, 0800 1508 (gratis) van ma t/m vrij tussen 09.00 en 17.00 uur.

Meer weten?

Voor meer informatie over de PGO kunt u terecht op deze website.