Rijnmond Dokters zet zich met al haar leden in om patiënten nu en in de toekomst persoonsgerichte, multidisciplinaire en kwalitatieve zorg te verlenen. Daarvoor is samenwerking in de regio nodig, ondersteund door een krachtige organisatie. Rijnmond Dokters is een coöperatie van huisartsen in de regio Rijnmond. Dit betekent dat de huisartsen de koers van Rijnmond Dokters bepalen en dat de coöperatie altijd het belang van huisarts én patiënt centraal zet. Ons doel is het versterken van de bedrijfsvoering in de praktijk en bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van kwetsbare doelgroepen.

Door binnen Rijnmond Dokters de krachten te bundelen staan huisartsen bovendien sterk als gesprekspartner in de regio en richting de zorgverzekeraar.