Gecombineerde Leefstijlinterventie

Een Gecombineerde Leefstijlinterventie, kortweg GLI, is zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op gedragsverandering waarmee mensen een gezonde leefstijl kunnen bereiken én behouden. Binnen een GLI wordt advies en begeleiding gegeven, gericht op gezonde voeding, gezonde gewoontes en gezond bewegen. 

Twee jaar

Een GLI duurt 2 jaar en bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele contacten. Het aantal groepsbijeenkomsten kan per programma verschillen, gemiddeld bedraagt het12 keer. Daarnaast zijn er individuele contacten met de zorgverlener die de GLI geeft.

Bekostigd vanuit de basisverzekering

Een GLI wordt bekostigd vanuit de basisverzekering, er wordt dus geen aanspraak gemaakt op het eigen risico. Het sportaanbod in de wijk valt niet binnen een GLI, dat is dus wel voor rekening van de patiënt. Bij een GLI wordt nauw samengewerkt met de gemeente om het sportaanbod mogelijk te maken.

Eenvoudig verwijzen

Rijnmond Dokters heeft een contract met een aantal GLI-aanbieders, met als streven dat er een GLI in elke wijk in de regio Rijnmond aangeboden wordt. In de regio Rijnmond worden drie GLI-interventies aangeboden: Beweegkuur, Cool en SSIB. Verwijzen naar een GLI gaat digitaal via VIPLive. Ook patiënten die geen gebruik maken van ketenzorg kunnen via VIPLive naar de GLI worden verwezen. U kunt tijdens de verwijzing een keuze maken voor de wijk en hierna voor een GLI-aanbieder.

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rijnmond Dokters of neem contact op met de organisatie waar u lid van bent.

Rijnmond Dokters is het samenwerkingsverband van:

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500