Rijnmond Dokters introduceert de Digitale Ervaring met als doel om digitalisering binnen huisartsenpraktijken te stimuleren. Met deze ervaring laten we zien hoe belangrijk het is om de privacy en security goed op orde te hebben, maar ook ervaren hoe digitalisering in de huisartsenpraktijk kan werken. Alle praktijkmedewerkers kunnen meedoen!

Aan de slag met digitalisering

De Digitale Ervaring is ontwikkeld n.a.v. de ICT-Praktijkscan: een scan om in beeld te brengen in hoeverre de ICT in de praktijk op orde is. Inmiddels heeft ongeveer 87% van de praktijken in de regio deze scan doorlopen. Het adviesrapport dat hieruit voortkomt is vaak alleen gedeeld met de praktijkhouder. Omdat het bij digitalisering belangrijk is om alle praktijkmedewerkers mee te nemen, hebben we de Digitale Ervaring ontwikkeld. De ervaring creëert bewustwording en biedt ruimte om het gesprek aan te gaan over digitalisering binnen de praktijk. 

De Digitale Ervaring bestaat uit twee onderdelen. Met de Cyber Escaperoom wordt ingespeeld op het belang van privacy en security. De Virtual Reality (VR) Experience laat praktijkmedewerkers ervaren hoe digitalisering voor hen kan werken. 

Onze leden kunnen kosteloos gebruik maken van:

Cyber Escaperoom

Inzichten die we met de ICT-Praktijkscan hebben opgedaan laten o.a. zien dat er winst te behalen is op het gebied van veilig digitaal werken. Om alle praktijkmedewerkers op speelse wijze een inkijkje te geven in hoe er veilig én digitaal gewerkt kan worden in de huisartsenpraktijk, is de Rijnmond Dokters Cyber Escaperoom ontwikkeld.

In deze online escaperoom (45-60 minuten) gaan teams van ca. 3-5 personen binnen een huisartsenpraktijk aan de slag met onderwerpen als privacy, informatiebeveiliging, AVG en datalekken. Onderwerpen die belangrijk zijn, maar die toch vaak blijven liggen. Met de game wordt op speelse wijze kennis vergroot, bewustzijn gecreëerd en komt het gesprek over veilig digitaal werken in de huisartsenpraktijk op gang. Daarnaast is tijdens het spel onze POH eHealth aanwezig voor de nodige begeleiding.

Een social hacker heeft zich voorgedaan als accountant bij huisartsenpraktijk Rijnmond Dokters en een heleboel gevoelige patiëntendata buitgemaakt. Maar liefst drie dagen heeft hij ongestoord rondgelopen in deze huisartsenpraktijk, dus de schade is enorm! Alle gegevens liggen op straat. Lukt het jouw team om de hacker op te sporen en de verloren patiëntendata op tijd in veiligheid te brengen?

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Zorgvuldig omgaan met patiëntengegevens, digitaal en op papier
  • Veilig gebruik maken van wachtwoorden
  • Veilig patiëntengegevens uitwisselen
  • Veilige inzet van social media
  • Hoe om te gaan met phishing
  • Kennis van AVG-regels
  • Kennis van interne procedures rond datalekken

Virtual Reality Experience

De Virtual Reality Experience is op dit moment nog in ontwikkeling. We houden u op de hoogte!

Contact

Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact op met [email protected].