De huisartsenpraktijk wordt ondersteund door verschillende praktijkmedewerkers. POH's en verpleegkundig specialisten helpen bij het verlenen van zorg, maar ook een doktersassistent(e) is onmisbaar. Voor niet-medische taken kan worden gedacht aan de ondersteuning van een praktijkmanager. Bent u op zoek naar extra handjes in de praktijk? Rijnmond Dokters helpt om uw team compleet te maken.

Ondersteuning in de praktijk

Rijnmond Dokters biedt op verschillende manieren ondersteuning. Als lid kunt u bijvoorbeeld een POH, verpleegkundig specialist of praktijkmanager detacheren. U benut de voordelen van een extra medewerker, zonder een vast dienstverband aan te hoeven gaan. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om nieuw personeel op te leiden. Ook hebben we prijsafspraken gemaakt met verschillende bureaus die de (tijdelijke) inzet van een doktersassistent mogelijk maken.

Plaats uw vacature op Werkenindehuisartsenpraktijk.nl

Kent u onze website met daarop vacatures uit onze regio al? Dit is een platform waarop huisartsenpraktijken uit de regio Rijnmond gratis al hun vacatures mogen plaatsen.

Wij helpen u bij het vinden van een

Detacheren bij Rijnmond Dokters

Als lid van Rijnmond Dokters kunt u bij beschikbaarheid extra handen in de praktijk inschakelen met een POH Somatiek, POH GGZ, POH Jeugd en Gezin of Verpleegkundig Specialist. De POH’s zijn minimaal een dagdeel per week inzetbaar. Rijnmond Dokters screent haar POH’s op opleidingsniveau en werkervaring. Zo biedt Rijnmond Dokters een combinatie van flexibiliteit en kwaliteit.

  • Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de inzet en uren van de POH. Bij ziekte en verlof van de POH zijn er geen kosten voor de huisarts.
  • Rijnmond Dokters voert de tijdrovende sollicitatieprocedures uit en legt alleen geschikte kandidaten aan de huisarts voor.
  • De POH's worden goed opgeleid. Het scholingsprogramma wordt in afstemming met de POH's opgesteld.
  • Goede begeleiding door middel van regulier werkoverleg en intervisie.

Ondersteuning bij het opleiden van nieuw personeel

Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt zelf opleiden steeds belangrijker. We bieden verschillende vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld een vergoeding voor het in dienst nemen van een POH i.o. of het aanbieden van een complete opleiding tot doktersassistente.

Een POH opleiden

Indien u een POH i.o. een dienstverband aanbiedt, ontvangt u een startsubsidie van € 5.500,-. U behoudt uw recht op reguliere subsidies. De intensieve begeleiding in de eerste twee maanden van de opleiding mag u uitbesteden aan een opleidingspraktijk. Mocht u de mogelijkheid hebben, dan kunt u tevens als opleidingspraktijk fungeren.

 

Een zij-instromer als doktersassistent(e)

In 2024 zijn wij gestart met het aanbieden van opleidingen voor doktersassistentes. Als u zelf een zij-instromer in dienst neemt en opleidt, dan heeft u na 15 maanden een gediplomeerde assistent in uw team die gewend is aan de cultuur van uw praktijk. Het opleidingsprogramma focust op werken in de huisartsenpraktijk. U ontvangt een Rijnmond Dokters startsubsidie van € 4000,- en behoudt uw recht op reguliere subsidies. U vergoedt de opleidingskosten en biedt de kandidaat een basisinkomen van schaal 4 trede 5 (de eerste trede voor een doktersassistente).

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het detacheren van praktijkondersteuners? Stuur dan een mail aan [email protected].

Meer informatie over het detacheren van praktijkondersteuners

POH S

1POH Somatiek
Bij chronische aandoeningen is het belangrijk dat er regelmatige controles plaatsvinden om patiënten goed te behandelen en complicaties te voorkomen. Vaak worden deze controles door een praktijkondersteuner gedaan. Een POH geeft ook voorlichting aan patiënten over een ziekte of hier mee kan worden omgegaan. De functie POH Somatiek wordt alleen ingevuld door BIG-geregistreerde verpleegkundigen.
2Voorwaarden
Aan het inhuren van een POH S via Rijnmond Dokters zijn voorwaarden verbonden. Let op de volgende punten. De huisarts is en blijft te allen tijde eindverantwoordelijk binnen de praktijk. Het inzetten van een POH is alleen mogelijk wanneer aan een ketenzorgprogramma wordt deelgenomen. Werkgeverslasten- en taken liggen bij Rijnmond Dokters. De POH Somatiek wordt primair ingezet voor het bieden van zorg aan chronisch zieken. De uren die de POH per week wordt ingezet, zijn conform de richtlijnen van de zorgverzekeraar en worden contractueel vastgelegd. Hoewel de POH op urenbasis wordt gedetacheerd, dient de inzet wel in lijn te zijn met het aantal uur dat contractueel is vastgelegd. De overeenkomst heeft een opzegtermijn van een maand.
3Kosten
De POH wordt gecontracteerd volgens een vooraf vastgesteld aantal uren per week. Facturering vindt plaats op basis van een urencalculatie achteraf. Het contractueel vastgestelde aantal uren is leidend. De kosten voor de inzet van een POH Somatiek bedragen € 207,- per dagdeel. Bij vakantie, ziekte en verlof worden geen kosten in rekening gebracht. Meer informatie over de inzet van een POH kunt u opvragen door een mail te sturen aan, [email protected].
4Financiering
Neemt de huisarts deel aan ketenzorg? Dan verloopt de financiering gedeeltelijk via de Module POH Somatiek en gedeeltelijk via de zorggroep. Consulten mogen NIET worden gedeclareerd.

POH GGZ

1POH GGZ inclusief eHealth, screening en consultatie
Rijnmond Dokters biedt uw praktijk een totaalpakket aan voor de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische klachten. Dit pakket kunnen we aanbieden door een samenwerking met Calculus en Karify. Met dit pakket voldoet u als huisarts in één keer aan de inkoopvoorwaarden voor het opslagtarief POH GGZ, eHealth en consultatie. Dit totaalpakket omvat: Een praktijkondersteuner GGZ van IZER vanaf 4 uur per week; Het zorgpad GGZ in VIPLive: Online screening met de 4DKL Consultatie van kaderarts GGZ of lokale psychiater/psycholoog GGZ dashboard. Toegang tot het e-Healthplatform van Karify: Ruim aanbod in behandelmodules, online zelfhulp en een toolbox met korte modules. Veilig communiceren via de Karify berichtenapp die volledig geïntegreerd is met het eHealth platform. Beschikbaar op alle devices. Beeldbellen is mogelijk en is ook volledig geïntegreerd in het platform. Voordelen U voldoet in één keer aan de inkoopvoorwaarden voor het opslagtarief POH GGZ, eHealth en consultatie. Uw POH GGZ is getraind in het technisch gebruik en de optimale inzet van het pakket in de praktijk. eHealth is inzetbaar voor een onbeperkt aantal cliënten. Het is laagdrempelig en eenvoudig in gebruik. Er geldt een alles-in-een tarief: geen losse contracten meer. Er zijn geen kosten voor de patiënt. Mogelijkheid tot consultatie bij lokale GGZ-partners. De werkwijze van consultaties is vergelijkbaar met de werkwijze van het regionaal meekijkconsult. .
2Voorwaarden
De huisarts is en blijft te allen tijde eindverantwoordelijk binnen de praktijk. Werkgeverslasten- en taken liggen bij IZER. De uren die de POH per week wordt ingezet zijn conform de richtlijnen van de zorgverzekeraar en worden contractueel vastgelegd. Hoewel de POH op urenbasis wordt gedetacheerd, dient de inzet wel in lijn te zijn met het aantal uur dat contractueel is vastgelegd. De overeenkomst is per maand opzegbaar.
3Kosten
De Rijnmond Dokters POH wordt gecontracteerd volgens een vooraf vastgesteld aantal uren per week. Facturering vindt plaats op basis van een urencalculatie achteraf. Het contractueel vastgestelde aantal uren is leidend. - Alle diensten vallen onder het uurtarief van de POH GGZ, per dagdeel is het tarief € 217,35 (minimale afname van 4 uur per week). - Bij vakantie, ziekte en verlof worden geen kosten in rekening gebracht. Meer informatie over de inzet van een POH kunt u opvragen bij [email protected].
4Financiering
De financiering van de POH GGZ verloopt via de Module POH GGZ, aangevuld door inkomsten uit consulten.

POH Jeugd en Gezin

1POH Jeugd en Gezin
Op zoek naar psychische ondersteuning op het gebied van jeugd en gezin? Een praktijkondersteuner GGZ Jeugd & Gezin (POH-GGZ Jeugd & Gezin) ondersteunt de huisarts in de praktijk op het gebied van psychosociale casuïstiek van jeugdigen en hun gezinnen. Voor patiënten is het voordeel dat er vanuit de huisartspraktijk snel aandacht en begeleiding geboden wordt. Onnodige verwijzingen naar de 2de lijn (gespecialiseerde jeugdhulp/j-ggz) wordt hierdoor voorkomen. Een tweede doel van de inzet van een praktijkondersteuner is de samenwerking tussen: huisarts, wijkteam, JGZ én gerichtere verwijzing naar de specialistische jeugdhulp (in het bijzonder J-GGZ) te bevorderen.
2Voordelen
Voordelen van een POH-GGZ Jeugd en Gezin in uw praktijk: Patiënten worden snel geholpen. Voorkomen van onnodige verwijzingen naar de 2e lijn. Bevordert de samenwerking tussen huisarts, wijkteam en JGZ. Gerichtere verwijzing naar specialistische jeugdhulp indien nodig.
3Kosten
De POH Jeugd & Gezin wordt gecontracteerd volgens een vooraf vastgesteld aantal uren per week. Facturering vindt plaats op basis van een urencalculatie achteraf. Het contractueel vastgestelde aantal uren is leidend. - Alle diensten vallen onder het uurtarief van de POH Jeugd & Gezin, per dagdeel is het tarief € 217,35 (minimale afname van 4 uur per week). - Bij vakantie, ziekte en verlof worden geen kosten in rekening gebracht.

Verpleegkundig specialist

1VS
Een Verpleegkundig Specialist (VS) kan zelfstandig spreekuur voor patiënten draaien en diverse taken vervullen in de huisartsenpraktijk. Hieronder een aantal voorbeelden van de taken die een VS kan uitvoeren. - Diagnosticeert en behandelt patiënten met een specifiek omschreven groep van klachten die veel voorkomen, zoals klachten aan keel, neus, oor, bewegingsapparaat of huid. - Borgt dat alle bij de huisarts ingeschreven ouderen van 75 jaar en ouder in beeld en de medisch kwetsbare ouderen in zorg zijn. - Checkt en borgt continuïteit van transferzorg bij kwetsbare ouderen uitgaande van adequate transferactiviteiten vanuit het ziekenhuis. - Bespreekt de advance care planning met de patiënt (en diens naasten). - Coacht overige medewerkers binnen de praktijk bij het leveren van goede ouderenzorg.
2Voordelen
De werkgeverslasten liggen bij Rijnmond Dokteres. U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren. Bij ziekte of verlof zijn er geen kosten. Rijnmond Dokters voert de tijdrovende sollicitatieprocedures uit en legt alleen geschikte Cv's aan de huisarts voor. Rijnmond Dokters zorgt voor de scholing.
3Bevoegdheden
Een VS werkt zelfstandig naast een huisarts en mag op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) voorbehouden handelingen uitvoeren, zoals het voorschrijven van UR-geneesmiddelen. De VS mag zelfstandig een behandelrelatie aangaan met de patiënt en verrichtingen declareren. De combinatie van verpleegkundige en medische zorg (care & cure) maakt de VS tot een waardevolle en efficiënte zorgverlener.
4Spreekuur
De VS diagnosticeert en behandelt laag complexe gezondheidsklachten, zoals: KNO-klachten (keelpijn, rhinitis, otitis media, sinusitis, slechthorendheid) Hoesten, dyspnoe (LWI, astma, COPD) Trauma’s bewegingsapparaat Niet traumatische klachten van lage rug, knie, heup, enkel en voet (aspecifieke lage rugpijn, artritis, osteoporose, bursitis, artrose) Huid (eczeem, bacteriële infecties, mycosen, acne, ulcus cruris, decubitus) We werken conform de NHG-standaarden.
5Voorwaarden
De huisarts is en blijft te allen tijde eindverantwoordelijk binnen de praktijk. Werkgeverslasten- en taken liggen bij IZER. De uren die de POH per week wordt ingezet zijn conform de richtlijnen van de zorgverzekeraar en worden contractueel vastgelegd. Hoewel de POH op urenbasis wordt gedetacheerd, dient de inzet wel in lijn te zijn met het aantal uur dat contractueel is vastgelegd. De overeenkomst is per maand opzegbaar.
6Vergoeding
De huisarts kan op een aantal manieren een vergoeding ontvangen voor de inzet van een VS. De vergoeding betreft hier met name: vergoeding voor consulten en visites; vergoedingen uit declaratie van verrichtingen.