Door een combinatie van interventies wordt het mogelijk om meer tijd voor de patiënt en daarmee een flexibele gemiddelde consultduur van 15 minuten te realiseren. De huisarts heeft hierdoor meer tijd om het “goede gesprek” met de patiënt te voeren. Rijnmond Dokters ondersteunt de huisartsen bij de implementatie van MTVP.

De leidraad

De leidraad is landelijk vastgesteld door LHV, Ineen en Zorgverzekeraars Nederland. Hierin staan de voorwaarden waaraan praktijken zich moeten conformeren. Rijnmond Dokters werkt voor onze regio uit hoe MTVP wordt aangeboden aan de hand van vier kernelementen.

MTVP bestaat uit vier kernelementen:

  • Anders werken in de praktijk
  • Samenwerken met het netwerk
  • Het voeren van het goede gesprek
  • Uitbreiding van de personele capaciteit

 

Rijnmond Dokters maakt als regio-organisatie het MTVP-regioplan. Hierin worden aan de hand van vier kernelementen de interventies beschreven die we zullen gaan aanbieden. Uiteraard stemmen we die zoveel mogelijk af op de wensen van onze leden. Om deze wensen te inventariseren hebben onze leden een link naar een enquête ontvangen.  

Op dit moment kunt u zich nog niet aanmelden voor deelname.

Documenten

Titel
Intervisie hand-out met tips & tricks
MTVP 4 juli 2023
Toelichting op MTVP-interventies
MTVP 19 april 2023
Het Rijnmond Dokters regioplan
MTVP 30 maart 2023
Toelichting selectieprocedure
MTVP 30 maart 2023
Kernelementen MTVP
MTVP 17 februari 2023

    Contact

    We houden u via deze pagina, de nieuwsbrief Rijnmond Dokters update en de nog te plannen informatiebijeenkomsten op de hoogte van de definitieve invulling van MTVP. Heeft u vragen neem dan contact op met [email protected].