Gespecialiseerde zorg op een laagdrempelige manier

Minder administratieve belasting en kortere wachtlijsten: “Uiteindelijk moet het op de beleidstafel worden opgelost”
11 oktober 2022
Isabelle Schalkwijk
Anderhalvelijnszorg: chirurgische ingrepen in de huisartspraktijk
16 december 2022