Alle huisartsenpraktijken hebben er mee te maken: chronisch psychiatrische patiënten. Zeker nu de druk op de huisartsenzorg door de lange wachttijden fors is toegenomen, is samenwerking in en rond de praktijk meer dan ooit nodig. 

De huisartsenzorg voor mensen met psychische problematiek is een belangrijk deel van het werk van de huisarts, vaak met ondersteuning van een POH GGZ. De huisarts ziet steeds meer mensen met psychische klachten en/of problematiek. Door lange wachttijden binnen de GGZ kunnen mensen met (ernstige) psychische klachten nog lang niet overal op tijd terecht voor hulp. De druk op de huisartsenzorg neemt hierdoor toe, waardoor samenwerking in en rondom de praktijk hard nodig is.

Rijnmond Dokters ondersteunt huisartsen:

Door aandacht te hebben voor kwetsbare groepen

Maak gebruik van een praktijkondersteuner

Als lid van Rijnmond Dokters kunt u bij beschikbaarheid extra handen in de praktijk inschakelen met een POH GGZ of POH Jeugd en Gezin. U benut alle voordelen van een praktijkondersteuner, zonder een vast dienstverband aan te hoeven gaan.

Totaalpakket eHealth

Bij inzet van een POH-GGZ van Rijnmond Dokters ontvangt u een totaalpakket voor de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische klachten.. Met dit pakket voldoet u als huisarts in één keer aan de inkoopvoorwaarden voor het opslagtarief POH-GGZ, eHealth en consultatie.

Rijnmond Dokters verzorgt de intervisie in de regio voor de POH-GGZ en POH Jeugd en Gezin die in dienst zijn van Rijnmond Dokters.

Rijnmond Dokters organiseert voor de huisarts en POH-GGZ verschillende scholingen op het gebied van GGZ en Mentale Gezondheid.

Consultatie

We hebben afspraken gemaakt met diverse zorgverleners en verbeteren de communicatie. Door optimaal gebruik te maken van elkaars capaciteiten, kunnen we een zo intensief als nodig en kort als mogelijke begeleiding en behandeling verzorgen. Onderdeel van deze samenwerking is consultatie. Hiermee willen onnodige verwijzingen naar de GGZ helpen voorkomen en zorgen dat de personen snel(ler) op de juiste plek terecht komen.

Wat zijn de mogelijkheden?

1Een meekijkconsult aanvragen
Het is mogelijk een meekijkconsult aan te vragen bij een psychiater via VIPLive. Dit consult biedt huisartsen de gelegenheid om een specialist mee te laten kijken en mee te denken.
2Huisartsenproject Youz (voor patiënten 18- uit gemeente Rotterdam)
Het team Huisartsen Consultatie Jeugdhulp in regio Rijnmond bestaat uit jeugdhulppartners van Youz, MEE, Indigo, Enver en Yulius. Zij geven advies aan huisartsen en POH en denken mee over de juiste vorm van jeugdhulp aan kinderen met complexe problematiek en hun ouders. Het aanbod van dit netwerkteam geeft, naast collegiaal advies en consultatie, de mogelijkheid tot casuïstiekbespreking en scholing op maat. Het advies en consult kan aangevraagd worden via VIPLive, per mail en telefonisch.
3Kaderarts GGZ
De POH-GGZ kan de kaderarts GGZ consulteren. Dit kan via mail [email protected] of via VIPLive.

Wanneer consulteren?

Bij consultatie kunt u een vraag stellen over een patiënt die (nog) niet in behandeling is. Het doel van consultatie is de patiënt sneller en doelmatiger te helpen. Consultatievragen gaan over de diagnostiek, verwijsmogelijkheden en behandelopties, zoals het voorschrijven van psychofarmaca bij chronische aandoeningen. Is de patiënt al in behandeling bij een GGZ organisatie (of is dit korter dan 1 jaar geleden en gaat het om dezelfde klacht)? Benader dan de regiebehandelaar.

Middels een vakgroep

Naast de ondersteuning in de praktijk, bieden we ook ondersteuning door middel van een vakgroep. 

Vanuit de vakgroep GGZ

 • Zetten we in op het versterken van de wijksamenwerking tussen huisartsen, de GGZ en het sociaal domein.
 • Nemen we deel aan regionaal overleg over de hervormingsagenda Jeugd van de regiogemeenten.
 • Nemen we deel aan de regionale overleggen zoals de Taskforce en de daaruit voortgekomen overlegtafels: transfertafel en de digitale casuïstiektafel.
 • Denken we mee over de wachtlijstproblematiek en de daarbij aangedragen oplossingen (zoals (online) overbruggingszorg en meedenkconsultatie).
 • Dragen we bij aan het verbeteren van processen rondom acute en subacute GGZ.
 • Adviseren we op de deskundigheidsbevordering van huisartsen en POH-GGZ/Jeugd.

Wat is de vakgroep GGZ?

De vakgroep GGZ is een adviesorgaan van ledenraad en het bestuur van Rijnmond Dokters.

Wie zitten er in de vakgroep GGZ?

In de vakgroep zijn de volgende functies vertegenwoordigd: Kaderarts GGZ, Huisarts, POH GGZ, Beleidsadviseur Mentale Gezondheid, Manager Wijkgericht Werken

Contact opnemen?

Stuur een mail naar kaderhuisarts GGZ Noor Pelger ([email protected]) of onze Beleidsadviseur Mentale Gezondheid Wanda Krouwel ([email protected]).

Door de samenwerking te bevorderen

Een ander belangrijk punt is het bevorderen van de samenwerking in de regio.

Toolkit GGZ

LHV heeft in samenwerking met GGZ Nederland, MIND en het NHG de toolkit 'GGZ in de huisartsenpraktijk' ontwikkeld. Deze toolkit geeft u handvatten, informatie, tips en aanbevelingen die u kunt gebruiken in uw huisartsenpraktijk.

De toolkit bevat de volgende hoofdstukken:

 • Aanbod in de huisartsenpraktijk
 • Praktijkondersteuners huisarts GGZ (POH GGZ)
 • Samenwerking met de GGZ
 • Acute GGZ
 • Deskundigheidsbevordering

Protocollen en documenten

Assertiviteit

Documenten:

Titel
Time out-procedure
Assertiviteit 1 juli 2022
Communicatievaardigheden verbeteren met videofeedback en consultmodel
Assertiviteit 1 juli 2022
Communicatieregels
Assertiviteit 1 juli 2022
Assertiviteit
Assertiviteit 1 juli 2022
Assertieve rechten
Assertiviteit 1 juli 2022

  Autisme

  Documenten:

  Titel
  Artikel NRC Next: Autisme bij vrouwen valt het minder op dan bij mannen
  Autisme 1 juli 2022

   CGT

   Documenten:

   Titel
   Werkboek cognitieve therapie
   CGT 1 juli 2022
   Uitdagen automatische gedachten
   CGT 1 juli 2022
   Dagboek CGT
   CGT 1 juli 2022

    Depressie

    Documenten:

    Titel
    Signaleringsprotocol
    Depressie 1 juli 2022
    Signaleringsprotocol depressie en psycho-educatie
    Depressie 1 juli 2022
    Signaleringsplan
    Depressie 1 juli 2022
    Brochure: depressie UMCG terugvalpreventie
    Depressie 1 juli 2022

     GGZ en COVID-19

     Documenten:

     Titel
     Nieuwsbrief GGZ over corona – april 2020
     GGZ en COVID-19 1 juli 2022

      Huisartsenzorg

      Documenten:

      Titel
      Triagetool 113 suïcide huisartsenpraktijk
      GGZ, Huisartsenzorg 14 mei 2024
      Stroomschema crisisdienst GGZ – 2024 en 2025
      GGZ, Huisartsenzorg 14 mei 2024
      Aanmeldformulier complexe casuïstiek volwassenen GGZ
      Huisartsenzorg 30 september 2022
      Beslisboom Parnassia
      Huisartsenzorg 1 juli 2022

       Huiselijk geweld en kindermishandeling

       Documenten:

       Titel
       Folder: Raad van Kinderbescherming
       Huiselijk geweld en kindermishandeling 1 juli 2022
       Afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld
       Huiselijk geweld en kindermishandeling 1 juli 2022

        Rouwverwerking

        Documenten:

        Titel
        Rouw- en verliesverwerking
        Rouwverwerking 1 juli 2022
        Fasen en taken bij het rouwproces
        Rouwverwerking 1 juli 2022
        Complicaties bij rouw
        Rouwverwerking 1 juli 2022

         Testen en scorelijsten

         Documenten:

         Titel
         AQ-vragenlijsten
         Testen en scorelijsten 1 juli 2022
         AQ testscore
         Testen en scorelijsten 1 juli 2022

          Wijkteams en vraagwijzer Rotterdam

          Documenten:

          Titel
          Triage-instrument vraagwijzer
          Wijkteams en vraagwijzer Rotterdam 1 juli 2022
          Jongerenloket en wijkteams
          Wijkteams en vraagwijzer Rotterdam 1 juli 2022
          Informatieblad voor professionals: contactgegevens wijkteams Rotterdam
          Wijkteams en vraagwijzer Rotterdam 1 juli 2022
          Adressenlijst vraagwijzer Rotterdam
          Wijkteams en vraagwijzer Rotterdam 1 juli 2022
          Aanmelden wijkteam Rotterdam
          Wijkteams en vraagwijzer Rotterdam 1 juli 2022
          Samenwerking wijkteams en huisartsen
          Wijkteams en vraagwijzer Rotterdam 1 juli 2022

           .