Door een combinatie van interventies wordt het mogelijk om Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) en daarmee een flexibele gemiddelde consultduur van 15 minuten te realiseren. De huisarts heeft hierdoor meer tijd om 'het andere gesprek' met de patiënt te voeren. Rijnmond Dokters ondersteunt de huisartsen bij de implementatie van MTVP.

MTVP bestaat uit vier kernelementen:

 • Anders werken in de praktijk
 • Samenwerken met het netwerk
 • Het voeren van het goede gesprek
 • Uitbreiding van de personele capaciteit

Het regioplan

In het regioplan staat wat MTVP inhoudt, hoe we MTVP in onze regio implementeren en welke voorwaarden gelden voor deelnemende praktijken. De interventies die praktijken kunnen kiezen, staan op bladzijde 8 en 10.

De Leidraad

De leidraad is landelijk vastgesteld door LHV, Ineen en Zorgverzekeraars Nederland. Hierin staan de voorwaarden waaraan praktijken zich moeten conformeren. 

Bij de opstelling van dit regioplan zijn de volgende uitgangspunten leidend geweest:

 • De belasting voor de huisarts is zo laag mogelijk (administratief).
 • De interventies moeten daadwerkelijk meerwaarde bieden bij het behalen van de doelstellingen voor MTVP.
 • De huisarts bepaalt welke keuzes hij/zij maakt, Rijnmond Dokters ondersteunt de huisarts.
 • Veel praktijken hebben al elementen van MTVP ingevoerd. Bij het aanbieden van interventies wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Positieve Gezondheid en het 4-Domeinenmodel

Alvast meer lezen over 'het andere gesprek'? Bekijk dan onze pagina over persoonsgerichte zorg. Hier zijn ook handige documenten te vinden ter ondersteuning van de programma's.

Kennisdeling

Intervisiemogelijkheden

 • Intervisie op praktijkniveau 
 • Intervisie met andere praktijken
 • Intervisie met bestaande groep

De bovenste twee intervisies worden door Rijnmond Dokters georganiseerd. 

Lerende omgeving

Rijnmond Dokters heeft een document opgesteld met tips en tricks voor de intervisie, bijvoorbeeld een lijst van onderwerpen om tijdens de intervisie te bespreken.

Aanmelden?

Meedoen met MTVP en starten in januari 2024? Stuur een e-mail naar [email protected]

Loting voor deelname MTVP

Per kwartaal mag 25% van de praktijken in een regio starten met MTVP. Uit de door ons verstuurde enquête bleek dat de meeste praktijken (68%) per april 2023 wilden starten. In overleg met de ledenraad en het bestuur van Rijnmond Dokters is gekozen voor loting. Bekijk hier de technische werkwijze van de loting.

Documenten

Titel
Intervisie hand-out met tips & tricks
MTVP 4 juli 2023
Toelichting op MTVP-interventies
MTVP 19 april 2023
Het Rijnmond Dokters regioplan
MTVP 30 maart 2023
Toelichting selectieprocedure
MTVP 30 maart 2023
Kernelementen MTVP
MTVP 17 februari 2023

  Vragen n.a.v. de informatiebijeenkomsten

  Titel
  FAQ MTVP – Selectiemethode, startscholing en loting
  FAQ MTVP 13 april 2023
  FAQ MTVP – Intervisie
  FAQ MTVP 13 april 2023
  FAQ MTVP – Regioplan
  FAQ MTVP 13 april 2023
  FAQ MTVP – Monitoren en evalueren
  FAQ MTVP 13 april 2023
  FAQ MTVP – Leidraad en beleid
  FAQ MTVP 13 april 2023
  FAQ MTVP – Interventies en scholingen
  FAQ MTVP 13 april 2023
  FAQ MTVP- Aanmelden en bekostigen
  FAQ MTVP 13 april 2023

   Contact

   We houden u via deze pagina, de nieuwsbrief Rijnmond Dokters update en de nog te plannen informatiebijeenkomsten op de hoogte van de definitieve invulling van MTVP. Heeft u vragen neem dan contact op met [email protected]