Innovatiefonds

Rijnmond Dokters ondersteunt niet alleen huisartsenpraktijken en praktijkondersteuners bij de zorg van vandaag, maar investeert ook in de zorg van morgen. Daarom hebben we het innovatiefonds opgericht. Leden van Rijnmond Dokters kunnen een beroep doen op het innovatiefonds als zij een initiatief willen opzetten of vervolgen dat niet gefinancierd wordt vanuit de reguliere zorgfinanciering.

Voorwaarden

Rijnmond Dokters streeft naar duurzame financiering en implementatie bij een succesvolle pilot. Het Innovatiefonds heeft als doel huisartsen en praktijken te ondersteunen met het realiseren van de zorgvernieuwing waarvan:

  1. Het initiatief direct of indirect bijdraagt aan de verbetering van de gezondheid van de inwoners van de regio Rijnmond of de vermindering van de werklast van huisartsen en hun team. Door middel van de verbetering van zorg of versterking van de organisatie van die zorg.
  2. Het initiatief direct ten goede komt aan de huisartsenzorg of de verbinding van huisartsenzorg met andere domeinen.
  3. De toegevoegde waarde op het gebied van doelmatigheid, kwaliteit en/of service nog niet bewezen hoeft te zijn.
  4. Er binnen twee jaar meetbare resultaten worden verwacht. De looptijd van de financiering vanuit het innovatiefonds is maximaal twee jaar.

Meer informatie of aanmelden

Indien uw huisartsenpraktijk of wijksamenwerkingsverband een initiatief overweegt of een project wil starten en hiervoor (co)financiering zoekt, dan staat een aanvraag bij het innovatiefonds open. Lees hier de voorwaarden om een aanvraag in te dienen. Voldoet uw initiatief aan de voorwaarden, vul dan dit aanvraagformulier in.

Om te toetsen of uw initiatief voldoet aan de voorwaarden en of het in aanmerking komt voor (co)financiering, kunt u contact opnemen met Algemeen Directeur Stijn Strous, s.strous@rijnmonddokters.nl.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rijnmond Dokters of neem contact op met de organisatie waar u lid van bent.

Rijnmond Dokters is het samenwerkingsverband van:

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500