Nieuws

Toekomstige huisartsenzorg heeft een uitdaging!

Hoe houden we de eerste lijn op een goede manier overeind? Het is de vraag die ook binnen Rijnmond Dokters de gemoederen aardig bezighoudt. Want hoe kunnen we huisartsen helpen om de stijgende werkbelasting op te vangen? Daar wordt hard aan gewerkt: ideeën en denkrichtingen worden vertaald naar concrete inzet op korte termijn én praktisch gerichte programma’s op lange termijn.

“Het is steeds lastiger om de kernwaarden van ons vak te blijven bewaken, we weten allemaal waardoor dat komt,” zegt Patrick Krastman, huisarts in Bergschenhoek en lid van de Ledenraad van Rijnmond Dokters. “Naast de verhoogde regeldruk hebben we in toenemende mate te maken met zorgverschuiving, ziekteverzuim, administratieve lasten en personeelstekorten. En dan moeten we ook nog een inhaalslag maken als gevolg van Covid. De werkdruk neemt toe en we willen wel de gewenste zorgkwaliteit kunnen leveren. Dat is heftig.”

Vier aandachtsgebieden

“Er zijn verschillende ideeën over hoe we als coöperatie onze huisartsen kunnen ondersteunen bij het opvangen van de stijgende werkdruk,” vertelt Rijnmond Dokters-directeur Stijn Strous. “Dat begint bij onze eigen rol: hoe kunnen we de administratieve lasten tot een minimum beperken. Daarnaast richten we ons op vier aandachtsgebieden, te weten de arbeidsmarkt, praktijkorganisatie, datamanagement en ontregelen van de zorg.

Voor een antwoord op de krappe arbeidsmarkt kun je denken aan het opleiden van assistenten en praktijkondersteuners. Er is grote behoefte aan getrainde en inzetbare doktersassistenten. Maar met alleen meer personeel kom je er niet. We vissen allemaal in dezelfde krappe vijver. Misschien kan een stap verder méér rust opleveren in de fysieke praktijk? Triage op wijkniveau zou een optie kunnen zijn, bijvoorbeeld via een gezamenlijk medisch callcenter. Belangrijk om zulke ideeën nader te onderzoeken en waar mogelijk te vertalen in praktisch gerichte programma’s op lange termijn.”

Ergernissen

“Met behulp van datamanagement kunnen we patronen in de zorgvraag ontdekken,” vervolgt Stijn. “Zodat we de patiënt kunnen adviseren en daarmee ondersteunen om de benodigde gezondheidsvaardigheden te verbeteren. Wanneer we patiënten zo in een vroeg stadium handvatten kunnen aanreiken, hoeven ze hopelijk minder gebruik te maken van de huisartsenzorg. Vanuit de database Rijnmond Gezond van de Erasmus Universiteit beschikken we over gegevens van 450.000 geanonimiseerde patiënten. Vanuit patronen in de vraag zou je kunnen kijken naar het anders organiseren van het zorgaanbod. Dat doen we natuurlijk bij voorkeur in samenwerking met de zorgpartners in dezelfde wijk en de gemeente.

Concrete ideeën voor hulp op korte termijn zijn er eveneens. Om in te spelen op het ontregelen van de zorg, bekijken we de komende periode samen met onze ledenraad wat we kunnen doen aan grote ergernissen onder onze leden. Zoals de problemen bij de overdracht van transacties naar andere domeinen: kan een zorgcoördinatiecentrum die taak misschien overnemen? Die optie onderzoeken we momenteel samen met verpleeghuizen en thuiszorg. Processen efficiënter maken, systemen beter op elkaar laten aansluiten: de toegankelijkheid van de zorg is gebaat bij lean management.”

Minder in eilandjes denken

“Het zou mooi zijn als we de zorg rondom de patiënt door verschillende disciplines beter kunnen organiseren, waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt,” suggereert Patrick. “We zeggen dat we samenwerken, maar is dat zo? De zorg verschuift uit steeds meer hoeken naar ons toe, waarbij er grotendeels sprake is van éénrichtingverkeer. ‘Ga maar naar de huisarts, die is altijd bereikbaar en lost het probleem wel op’. Het zou fijn zijn als we hierbij minder in eilandjes kunnen denken. Met alleen de gedachte ‘het veld moet dat zelf oplossen’ komen we er trouwens niet. Dat moeten we met meerdere partijen doen, waarbij we dezelfde taal spreken.”

Stijn: “Mede daarom is het essentieel dat verbetering bottom-up tot stand komt. Zo versterken we wat goed gaat en krijgen we inzichtelijk wat beter kan.”

Denken vanuit vertrouwen

Patrick: “We moeten vooral denken vanuit vertrouwen. Daarvoor hebben we ook de zorgverzekeraar nodig, in alle facetten, niet alleen als opdrachtgever.”

Stijn: “Als coöperatie hebben we een stevige positie. De huisartsen vertegenwoordigen veel praktijkervaring en vanuit het collectief kunnen we het gesprek aangaan.”

Patrick tot slot: “Reden temeer om ervoor te zorgen dat onze fundering sterk is, daaraan zal de dit jaar geïnstalleerde Rijnmond Dokters Ledenraad bijdragen. Belangrijk is dat alle huisartsen dezelfde stip op de horizon hebben, we moeten terug naar de basis. Het vak moet aantrekkelijk blijven.”

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 1500